Söderöra
line decor
 
line decor

 


 

 
 
Söderöra Sommarförening


Söderöra är en paradisö i Stockholms norra skärgård. Ön befolkas av ett antal bofasta familjer samt ett större antal sommargäster. Söderöra har en lång historia med anor från forna tider. I öns historia finns allt från Ryssanfall, spritsmuggling, båtbyggande till kunglig jaktmark.

Söderöra sommarförening har som huvuduppgift att främja trivsel och gemenskap på ön. Detta har skett under många år med traditioner som öbor och sommagäster ser som självklara. Istort sett alla aktiviterer är finansierade av föreningsavgiften och är där efter kostnadsfria.

 


 
Se översiktsbilder av Söderöra, klicka här. 
 

Årsavgiften
till sommarföreningen för 2016 är 200 kr/familj – en ringa summa för så många trevliga aktiviteter! Avgiften betalas in på plusgirokonto 19 63 93-3 (inbetalningskort bif med brevet, finns också i väntkuren vid Ångbåtsbryggan). Obs! Alla vuxna barn över 18 år förväntas betala medlemsavgift.
Nytt för i år är att medlemsavgiften går att betala kontant på Silllunchen, Midsommar samt Söderöradagen.

Årsmöte 2016
Kallelse till årsmötet den 24 Juli 2016 kl.14.00 på Gustavsvallen.
Dagordning anslås på Brandkuren

Nya tankar och ideer !
Sitter du och har idéer om något som du känner att du skulle vilja genomföra. Om din ide är ideell och gynna alla på ön finns möjlighet att Sommarföreningen kan var med och stödja den
.Läs mer här

Metartävling 6 augusti 2016
Söderöras fikevårdsförening bjuder in till stor metartävling..
Läs mer här